Kasutustingimused

1. SIDUV LEPING. Need kasutustingimused toimivad teie ja Quotespedia („meie”, „meie”, „meie”) vahel siduva lepinguna („leping”). Sellele veebisaidile („sait”) sisenedes tunnistate käesolevate kasutustingimuste konstruktiivset teadet ja oma nõusolekut olla seotud siinse keelega.

2. PRIVAATSUSPOLIITIKA. Usume, et privaatsuse ja teabe kogumise tavade osas on läbipaistvus, seetõttu oleme avaldanud a PRIVAATSUSPOLIITIKAST. teie redigeerimiseks.

3. INTELLEKTUAALOMANDI SEADUSTE VASTAVUS. Veebilehele sisenemisel või selle kasutamisel nõustute austama teiste intellektuaalomandi õigusi. Teie saidi kasutamist reguleerivad alati autoriõigust, kaubamärke ja muid intellektuaalomandi seadusi käsitlevad seadused. Te nõustute mitte üles laadima, alla laadima, kuvama, esitama, edastama ega muul viisil levitama mingit teavet või sisu (ühiselt „Sisu“), rikkudes mis tahes kolmandate osapoolte autoriõigusi, kaubamärke või muid intellektuaalset omandit või varalisi õigusi. Nõustute järgima autoriõiguse omamist ja intellektuaalomandi kasutamist käsitlevaid seadusi ning vastutate ainuisikuliselt kõigi teie poolt edastatud või edastatud sisu põhjustatud asjakohaste seaduste ja kolmandate osapoolte õiguste rikkumiste eest. Tõestada, et mis tahes sisu ei riku ühtegi seadust ega kolmanda osapoole õigusi, lasub ainult teil.

4. MITTE GARANTIID. TEENAME Saidi teile kättesaadavaks, kui te olete "selline, nagu see on", ilma igasuguse garantiita garantiid. Olete eeldanud, et Saidi kasutamisest või kasutamisvõimetusest võib tekkida ükskõik milline kahju ja kahju. SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMALISELT KÕRVALDAME SELGESTI KÕIKI SÕLMITUD VÕI KAUDSETE GARANTIIDEGA, SEALHULGAS, VÕI KAUDSETELT KAUDSETELE KAUPLEMISEGA SEOTUD GARANTIIDELE, SÜSTEEMILISEKS SÜSTEEMILISEKS PÕHJUSELE. Me EI SAA GARANTII, ET SITE VASTAB TEIE NÕUDED VÕI Saidi töö on katkematu või vigadest vaba.

5. PIIRATUD VASTUTUS. Meie vastutus teie ees on piiratud. SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSEKS MITTE SÜNDMUSTE KOHTA VASTUTAME MISTE VASTASTE KAHJUDE KORRAL (HÕLMAVAD, KUID PIIRATUD, ERIVAHETUSED, JUHUSLIKUD VÕI JÄRELKÕLVAD KAHJUD, KASUTATUD KASUMID VÕI LÕPETUD ANDMED, TINGIMUSLIKU TINGIMUSTE KOHTA). ) SAADE VÕI SEOSES VÕI KOKKU KASUTAMISEL VÕI MUUDE Saidil olevate muude materjalide või teabega. Seda piirangut kohaldatakse olenemata sellest, kas kahjud tekivad lepingu rikkumise, delikti või mõne muu õigusteooria või hagi vormi tõttu.

6. LÕBUSTATUD Saidid. Võime teha koostööd paljude partnerite ja sidusettevõtetega, kelle veebisaidid võivad olla saidil lingitud. Kuna meil pole nende partner- ja sidusettevõtete saitide sisu ja toimivuse üle kontrolli, ei anna me selliste saitide pakutavate andmete täpsuse, sisu ega kvaliteedi osas lubadusi ega garantiisid ega võta endale vastutust tahtmatute, taunitavate, ebatäpne, eksitav või ebaseaduslik sisu, mis nendel saitidel võib asuda. Samamoodi võib teil aeg-ajalt seoses saidi kasutamisega olla juurdepääs sisuelementidele (sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaitidele), mis kuuluvad kolmandatele osapooltele. Te teadvustate ja nõustute, et me ei anna mingeid garantiisid ega vastutust selle kolmanda osapoole sisu täpsuse, valuuta, sisu ega kvaliteedi eest ning et kui miski teisiti ei sätesta teisiti, reguleerivad käesolevad kasutustingimused mis tahes ja kogu kolmanda osapoole sisu.

7. KEELATUD KASUTAMINE. Me kehtestame teie saidi lubatud kasutamisele teatud piirangud. Teil on keelatud rikkuda või üritada rikkuda Saidi mis tahes turvaelemente, sealhulgas, ilma piiranguteta, a) juurdepääs sisule või andmetele, mis pole teile ette nähtud, või sisselogimine serverisse või kontole, millele teil pole juurdepääsuõigust; b) saidi või sellega seotud süsteemi või võrgu haavatavuse proovimine, skaneerimine või testimine või turva- või autentimismeetmete rikkumine ilma nõuetekohase loata; (c) mis tahes kasutajale, hostile või võrgule teenuse segamine või sekkumine, sealhulgas, kuid mitte ainult, viiruse edastamine saidile, ülekoormamine, „üleujutamine”, „rämpspost”, „posti pommitamine” või "Krahh;" (d) saidi kasutamine soovimatute e-kirjade, sealhulgas, kuid mitte ainult, toodete või teenuste reklaamide või reklaamide saatmiseks; e) TCP / IP-pakettide päise või päise teabe mis tahes osa võltsimine mis tahes e-kirjas või mis tahes postituses saidi abil; või (f) mis tahes lähtekoodi, mida me saidi pakkumisel kasutame, muutmine, ümberehitamine, dekompileerimine, lahti võtmine või muul viisil redigeerimine või proovimine taandada inimesele tajutavaks. Lisaks keelatakse teil ilma meie selgesõnalise loata mis tahes saidi sisu kopeerimine käsitsi või automatiseeritud vahenditega. Süsteemi või võrguturbe mis tahes rikkumine võib kaasa tuua tsiviil- ja / või kriminaalvastutuse.

8. Hüvitis. Nõustute hüvitama meile teatud oma tegude ja tegematajätmiste eest. Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma meid kahjutuks kõigi kolmandate osapoolte nõuete, kahjude, vastutuse, kahjude ja / või kulude (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud ja kulud) eest, mis tulenevad teie juurdepääsust saidile või selle kasutamisest, rikkumisest või teie isikuandmete või üksuste intellektuaalse omandi või muude õiguste rikkumise või mõne muu teie konto kasutaja rikkumise.

9. LÕPETATAVUS; PALJU. Kui mis tahes põhjusel leiab pädev kohus, et mõni nendes kasutustingimustes sisalduv tingimus või tingimus on jõustamatu, jäävad kõik muud tingimused jõusse. Käesoleva kasutustingimuste mis tahes sätte rikkumisest loobumine ei tähenda loobumist samade või muude selle sätete mis tahes eelnevast, samaaegsest või hilisemast rikkumisest ning ükski loobumine jõustub, kui see on kirjalikult tehtud ja allkirjastatud volitatud esindaja poolt. loobumispartei esindaja.

10. Litsentsi ei ole. Midagi sellel saidil ei tohiks mõista kui litsentsi andmist meile või mõnele kolmandale osapoolele kuuluvate kaubamärkide, teenusemärkide või logode kasutamiseks.

11. MUUDATUSED. Jätame endale õiguse neid tingimusi muuta ja teeme seda vastava teate avaldamisega saidile.